INFORMACJE

Czym jest SKN IM-Tech?

Koło Naukowe IM-Tech (Technologii Internetowych i Multimedialnych), zostało założone w 2006 roku. Jest tworzone przez grupę wyróżniających się studentów, którzy interesują się nowoczesnymi rozwiązaniami dla sektora biznesu.

Popularyzujemy wiedzę o nowych technologiach poprzez organizację: konferencji naukowych, warsztatów oraz szkoleń. SKN IM-Tech, wydaje studenckie czasopismo "Choice".

Mieliśmy przyjemność współtworzyć wydarzenia i projekty z firmami takimi jak: Accenture, Comarch, mBank czy Philips.

Misja organizacji

Aktywnie udzialając się, w życiu studenckim, skupiamy się na przekazywaniu kluczowych wartości - do efektywnego funkcjonowania we współczesnym biznesie.

Chcemy być inspiracją dla innych, do stawiania sobie coraz ambitniejszych celów i co ważniejsze - skutecznie pomagamy w ich realizacji! Do odnoszenia sukcesów, stawiamy na współpracę/siłę kolektywu.

Zasoby ludzkie

Koło naukowe współtworzą studenci Politechniki Łódzkiej oraz wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Obecnie, aktywnie udziela się na rzecz organizacji ponad trzydziestu studentów.

Struktura organizacji

Prezes Zarządu: Michał Kozal
Zastępca Prezesa: Michał Miarka

Członkowie zarządu - specjaliści:
Sylwia Błaszczyk - ds. promocji
Michał Kobus - ds. HR
Paweł Wiktorowicz - ds. HR
Zarząd o kole
Wzorcowe funkcjonowanie organizacji oraz przyjazną atmosferę w jej zespole uważam za fundamenty sukcesu.

Michał Kozal
Prezes Zarządu SKN IM-Tech


W naszej organizacji nie realizujemy rzeczy kompletnie hipotetycznych. Są za to te o średnim, wysokim oraz bardzo wysokim priorytecie wykonania - o takim też było, zaprojektowanie i utworzenie niniejszego porfolio.

Michał Miarka
Zastępca Prezesa SKN IM-Tech

PROJEKTY/LEVEL'UP

Idea projektu

Level-Up to cykl bezpłatnych szkoleń, skierowanych głównie do studentów Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Zakresem obejmują pojęcia technologiczne, ekonomiczne, a także umiejętności miękkich.
Pierwszy Level-Up miał miejsce w 2012 roku, był organizowany przy współpracy ze specjalistami z Doradztwa Personalnego IDES oraz Biurem Karier Profil. Szkolenia cieszyły się na tyle dużym zainteresowaniem, że IM-Tech postanowił kontynuować inicjatywę.
Druga edycja szkoleń odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Partnerzy wydarzenia to: Accenture, mBank, Philips oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Przykładowe tematy: "Wprowadzenie do zarządzania projektami na przykładzie uruchomienia nowego mBanku", "Excellent in Excel".
PROJEKTY/MIT

Idea projektu

MIT (Media-Internet-Technologie) to łódzkie spotkania osób z branży, jak i studentów zainteresowanych tą tematyką. Na każdym z cyklicznych wydarzeń, trzech prelegentów omawia dane zagadnienie oraz dzieli się swoją pasją.
Liczymy, że MIT będzie świetnym miejscem meetingu, platformą wymiany doświadczeń, kontaktów, a przede wszystkim inspiracją. Poza aspektami czysto techniczymi, prelegenci również przedstawiają własną drogę do sukcesu.
Pierwsza edycja miała miejsce w grudniu 2012 roku. Obecnie trwają przygotowania do 12 odsłony! MIT jest spotkaniem w pełni otwartym na wszelką wymianę poglądów zarówno pomiędzy występującymi jak i studentami, którzy dopiero planują swoją przyszłość.
PROJEKTY/CHOICE

Idea projektu

Magazyn studencki Choice, powstał w 2011 roku z inicjatywy członków SKN IM-Tech. Obecnie tworzą go przedstawiciele trzech kół naukowych wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego tj. SKN IM-Tech, SKN Advisor oraz SKN Equilibrium.
Publikacja zawiera artykuły dotyczące kwestii finansowych, medialno-technologicznych, ekonomicznych, a także związanych z szerokorozumianym życiem studenckim. Dotychczas zostało wydanych 8 numerów, które cieszyły się dużą popularnością. Obecnie trwają prace nad 9 numerem.
Magazyn można nabyć w wersji elektronicznej oraz papierowej. Gazetka swoim zasięgiem obejmuje Politechnikę Łódzką, Wydział Matematyki-Informatyki oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Choice jest dobrym rozwiązaniem, dla firm pragnących zamieścić reklamę i dotrzeć do większego grona odbiorców.
PROJEKTY/KONFERENCJE

Idea projektu

Konferencje naukowe pt. "Innowacyjne rozwiązania biznesowe" oraz "Tredny ekonomiczne", są nietuzinkowymi przedsięwięciami, w których uczestniczy grono ponad 70 najaktywniejszych i najlepszych studentów będących członkami kół naukowych. Wydarzenie jest swego rodzaju połączeniem świata nauki, ze światem praktyki.
Trwają dwa dni, umożliwiając studentom poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy - co z czasem zaowocuje w praktyce. Gościnnie biorą w niej udział, studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Podsumowaniem konferencji jest wydanie publikacji naukowej w formie ksiązki. Obecnie trwają przygotowania do 8 edycji.